Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Οργανωτική Δομή του Debian

Περιστασιακά κάποια άτομα χρειάζονται να επικοινωνήσουν με κάποιον/κάποια στο Debian σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή του. Ακολουθεί μια λίστα με διαφορετικά πόστα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα αντίστοιχα καθήκοντα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μηνύματα που στέλνονται στις διευθύνσεις αυτές αρχειοθετούνται δημόσια, ιδιαίτερα αλλά όχι μόνο σ' αυτές με τον όρο lists στο τμήμα του τομέα (domain) της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

In the following list, current is used for positions that are transitional (elected or appointed with a certain expiration date).

Aξιωματούχοι

Διανομή

Επικοινωνία και Απεύθυνση

Συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς

Debian is a member of the following organizations, either directly or through SPI.

Υποστήριξη και Υποδομή

Η παρούσα λίστα μπορεί να είναι ξεπερασμένη καθώς δεν επικαιροποιείται αυτόματα όταν αλλάζουν κάποια πράγματα. Αν βρείτε ελλείψεις ή λάθη, παρακαλούμε στείλτε μας διορθώσεις.