Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Οργανωτική Δομή του Debian

Περιστασιακά κάποια άτομα χρειάζονται να επικοινωνήσουν με κάποιον/κάποια στο Debian σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή του. Ακολουθεί μια λίστα με διαφορετικά θέσεις και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα αντίστοιχα καθήκοντα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μηνύματα που στέλνονται σε μερικές από αυτές τις διευθύνσεις αρχειοθετούνται δημόσια, ιδιαίτερα αλλά όχι μόνο σ' αυτές με τον όρο lists στο τμήμα του τομέα (domain) της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Στην παρακάτω λίστα, το current χρησιμοποιείται για θέσεις που είναι μεταβατικές (εκλεγμένες ή διορισμένες με μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης).

Aξιωματούχοι

Διανομή

Επικοινωνία και Απεύθυνση

Υποστήριξη και Υποδομή

Συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς

Η παρούσα λίστα μπορεί να είναι ξεπερασμένη καθώς δεν επικαιροποιείται αυτόματα όταν αλλάζουν κάποια πράγματα. Αν βρείτε ελλείψεις ή λάθη, παρακαλούμε στείλτε μας διορθώσεις.

Η πλήρης λίστα των επίσημων μελών του Debian μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα nm.debian.org.