Debians organisationsstruktur

Ibland måste man kontakta någon om en specifik del av Debian. Här följer en lista över olika arbetsuppgifter och e-postadresser för att kontakta dem som är ansvariga för dem.

Notera att brev som skickas till dessa adresser arkiveras på en publik plats. Detta gäller särskilt, men inte enbart, adresser med lists i domändelen av adressen.

In the following list, current is used for positions that are transitional (elected or appointed with a certain expiration date).

Tjänstemän

Distributionen

Kommunikation och Utåtriktad verksamhet

Membership in other organizations

Debian is a member of the following organizations, either directly or through SPI.

Support och infrastruktur

Den här listan kan bli föråldrad eftersom den inte uppdateras automatiskt när saker och ting ändras. Om du upptäcker att någonting saknas eller är felaktigt, skicka gärna rättelser.