Attest cryptografische export/import

Naar aanleiding van de verklaring met betrekking tot cryptologische apparatuur heeft de FNISA (ANSSI) het dossiernummer 1101027 toegekend aan de aanvraag.

Hier volgt de vertaling van het ontvangen attest cryptografische export/import; gebruik de originele versie voor juridische doeleinden.


Parijs, 20 januari 2011

Secretariaat-generaal voor Defensie en Nationale Veiligheid
Frans Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
Bureau Toezicht Regelgeving

De algemeen directeur van het Franse Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
aan
Mr Yves-Alexis Perez

Onderwerp: Classificatie van een cryptologie-uitrusting
Referentie: Uw cryptologie-uitrustingsverklaring voor Debian versie 5.0 (Lenny), geregistreerd onder het bestandsnummer 1101027.

Mijnheer,

Hierbij verklaar ik dat de in bovenstaande verklaring genoemde cryptologie-uitrusting onder categorie 3 van bijlage 2 van decreet nr. 2007-663 van 2 mei 2007 valt.

Bijgevolg deel ik u mee dat u met deze cryptologie-uitrusting vrijelijk overdrachten kunt verrichten naar een lidstaat van de Europese Unie en kunt exporteren naar een derde land.

Deze verklaring vormt op geen enkele wijze een verklaring over de kwaliteit van deze cryptologie-uitrusting of een aanbeveling van het Franse Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging.

Hoogachtend

Ivan Maximoff, beleidsmedewerker verantwoordelijk voor cryptografiecontroles