Licentie-informatie

Deze pagina geeft de mening weer van sommige personen die bijdragen aan debian-legal, over de wijze waarop bepaalde licenties beantwoorden aan de Debian Free Software Guidelines (DFSG - De Debian richtlijnen inzake vrije software). De meeste van deze meningen werden gevormd via discussies op de mailinglijst debian-legal in antwoord op vragen van kandidaat-pakketbeheerders of licentiegevers. We verwelkomen vragen van beheerders die bepaalde licenties overwegen, maar we moedigen de meeste beheerders aan om een van de algemene licenties te gebruiken: GPL, LGPL, aangepaste BSD of Artistic.

Software die voor Debian verpakt wordt, wordt normaal geklasseerd in een van de volgende vier categorieën. Er is vrije software (main), niet-vrije software en firmware (non-free, non-free-firmware), vrije software die bepaalde niet-vrije software vereist (contrib) en software die niet verspreid kan worden (wordt niet opgenomen). Afdeling 2 in het Debian beleidshandboek legt precies uit hoe de DFSG toegepast worden op het archief. Bij twijfel over licenties worden pakketbeheerders gevraagd om hierover debian-legal te e-mailen met in de inhoud van het e-mailbericht de tekst van een eventuele nieuwe licentie. Misschien vindt u het nuttig om de archieven van de mailinglijst te doorzoeken op de benaming van de licentie vooraleer e-mails met vragen over de licentie naar mailinglijsten te sturen. Indien u toch vragen mailt, verwijs dan naar bepaalde vroegere relevante besprekingen.

debian-legal heeft adviserende bevoegdheid. De feitelijke besluitvormers zijn de ftpmasters en de pakketbeheerders. Als men echter de meeste van de doorgaans ruimdenkende medewerkers op debian-legal niet kan overtuigen, is het waarschijnlijk niet duidelijk dat de software de DFSG volgt.

Aangezien de ftpmasters en de pakketbeheerders de feitelijke besluitvormers zijn, is het een heel goed idee om de ftpmasters REJECT FAQ te raadplegen en site:packages.debian.org te doorzoeken naar eventuele licenties waarover u twijfels heeft, op zoek naar andere voorbeelden van de wijze waarop men hiermee omgaat voor Debian. (De zoekactie werkt, omdat copyright-bestanden van pakketten als platte tekst gepubliceerd worden op packages.debian.org).

Andere lijsten worden beheerd door de Free Software Foundation (FSF) en het Open Source Initiative (OSI). Merk evenwel op dat het Debian-project beslist over specifieke pakketten, eerder dan over licenties in abstracto, en dat in deze lijsten algemene toelichtingen aan bod komen. Het is mogelijk dat een pakket software onder een "vrije" licentie bevat, maar dat een ander aspect het niet-vrij maakt. Soms wordt op debian-legal in abstracto commentaar gegeven over een licentie zonder de toepassing te maken op specifieke software. Hoewel een dergelijke bespreking kan duiden op mogelijke problemen, is het vaak niet mogelijk om tot duidelijke antwoorden te komen totdat het onderzoek gevoerd wordt op specifieke software.

U kunt contact opnemen met debian-legal indien u vragen heeft over of commentaar bij deze samenvattingen.

Momenteel in Debian main aangetroffen licenties zijn:

Indien u één van deze licenties gebruikt, tracht dan de laatste versie te gebruiken en maak enkel de noodzakelijke aanpassingen, tenzij anders aangegeven. Licenties die als (vaak voorkomend) gemarkeerd zijn, kan u op een Debian systeem vinden in /usr/share/common-licenses.

Momenteel in de non-free afdeling van het archief aangetroffen licenties zijn:

Upload software onder deze licenties niet naar het archief main.

Daarnaast kan bepaalde software helemaal niet verspreid worden, zelfs niet in non-free (bijvoorbeeld omdat ze helemaal geen licentie bevat).

Werk in uitvoering

Voor hulp bij het interpreteren van de DFSG moet u de DFSG FAQ raadplegen. U vindt er antwoorden op een aantal algemene vragen over de DFSG en over hoe u software moet analyseren.