Debian Långtidsstöd (LTS - Long Term Support)

Debian Långtidsstöd (LTS - Long Term Support) är ett projekt för att förlänga livslängden för alla Debians stabila utgåvor till (åtminstone) 5 år. Debian LTS hanteras inte av Debians säkerhetsgrupp, utan av en separat grupp frivilliga och företag med ett intresse av att göra det till en framgång.

Därmed tar Debians LTS-grupp över säkerhetsunderhåll av de olika utgåvorna när Debians säkerhetsgrupp har avslutat sitt arbete.