Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Mirrory Debiana

Debian jest dystrybuowany na całym świecie poprzez sieć mirrorów (tzw. serwerów lustrzanych), co zapewnia użytkownikom lepszy dostęp do naszych archiwów i zmniejsza obciążenie naszych serwerów.

Następujące archiwa Debiana są powielane na serwerach lustrzanych:

Pakiety Debiana (debian/)
Obszar pakietów Debiana — zawiera rozległą dziedzinę pakietów .deb, materiałów instalacyjnych i źródłowych.
Zobacz listę serwerów lustrzanych Debiana zawierających archiwum debian/.
Obrazy płyt (debian-cd/)
Repozytorium obrazów płyt: pliki jigdo oraz obrazy ISO.
Zobacz listę serwerów lustrzanych Debiana zawierających archiwum debian-cd/.
Backporty (debian-backports/)
Pula pakietów Debian backports.
Zobacz listę serwerów lustrzanych, które zawierają archiwum debian-backports/.
Stare wydania (debian-archive/)
Archiwum poprzednio wydanych wersji Debiana.
Zobacz Archiwa Dystrybucji, gdzie jest więcej informacji.

Do wydania Debiana 3.1 było też dostępne archiwum pakietów non-US (debian-non-US/) zawierające pakiety Debiana, które nie mogły być dystrybuowane w USA ze względu na ograniczenia patentowe lub wykorzystanie szyfrowania. Pakiety te zostały włączone do głównego archiwum pakietów Debiana w wersji 3.1 i obecnie archiwum non-US nie jest utrzymywane.

Informacja dla właścicieli mirrorów

Mirrory Debiana są utrzymywane przez wolontariuszy, tak więc jeśli masz do dyspozycji miejsce na dysku i połączenie internetowe, utwórz mirror i wesprzyj w taki sposób dostępność Debiana.

Zajrzyj na stronę konfiguracja mirrora dla archiwum Debiana, gdzie można znaleźć więcej informacji o metodach, mirroringu częściowym, warunkach mirrorowania i in.

Można mirrorować archiwum Debiana jako część lub całość — prosimy sprawdzić stronę rozmiaru mirrora.

Możesz utrzymywać swój prywatny mirror, ale większość właścicieli dodaje swoje mirrory do naszej bazy danych, która zawiera informacje nt. wszystkich mirrorów Debiana. Jest to dobry sposób na upublicznienie wiedzy o serwerze, gdyż użytkownicy mogą odnaleźć go na naszej liście. Twoja organizacja zostanie też wymieniona na stronie sponsorów mirrorów.

Jeśli w Twoim kraju nie ma jeszcze oficjalnego mirrora Debiana, a Twój mirror ma dostatecznie dużą przepustowość, być może warto zostać założycielem oficjalnego mirrora.

Istnieją dwie publiczne listy dyskusyjne nt. mirrorów Debiana: debian-mirrors-announce i debian-mirrors. Zachęcamy wszystkich opiekunów mirrorów do subskrypcji listy zawiadomień (announce), jako że na niej będą pojawiać się ważne ogłoszenia. Lista ta jest moderowana i ruch na niej jest niewielki. Druga lista jest poświęcona ogólnej dyskusji i jest otwarta dla wszystkich.

Mirrory Debiana posiadają plik znacznika czasu w celu określenia, jak dawno były aktualizowane. Poniżej podano niektóre statystyki udostępnianie przez opiekunów mirrorów:

Jeśli masz pytania, na które odpowiedzi nie ma na tych stronach, możesz skontaktować się z nami (w języku angielskim) pod adresem mirrors@debian.org lub za pomocą IRC, na kanale #debian-mirrors na irc.debian.org.