Εκδοχές ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Νέα ] [ Ρύθμιση ] [ CD για Hurd ] [ Τεκμηρίωση ] [ Ανάπτυξη ] [ Επικοινωνία ]

Debian GNU/Hurd

Ανάπτυξη

Αν και πολλά πράγματα έχουν επιτευχθεί ήδη, αρκετά μικρού και μεσαίου μεγέθους καθήκοντα απομένουν να γίνουν, ενώ λείπουν και μερικά σημαντικά πράγματα επίσης. Αν θέλετε να βοηθήσετε με οποιαδήποτε από αυτά ενημερώστε μας.