Ports ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nieuws ] [ Configuratie ] [ Hurd-CD's ] [ Documentatie ] [ Ontwikkeling ] [ Contact ]

Debian GNU/Hurd

Ontwikkeling

Hoewel er al veel is bereikt, moeten er nog veel kleine en middelgrote taken worden uitgevoerd en ontbreken er ook enkele grote dingen. Laat ons weten als u met een van deze problemen wilt helpen.