Anpassningar ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nyheter ] [ Konfiguration ] [ Hurd på cd ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ] [ Kontakt ]

Debian GNU/Hurd

Utveckling

Även om mycket redan har blivit uppnått, så måste en hel del små och medelstora uppgifter fortfarande göras, och några större saker saknas också. Om du vill hjälpa oss med dessa problem, hör av dig.