Εκδοχές ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Νέα ] [ Ρύθμιση ] [ CD για Hurd ] [ Τεκμηρίωση ] [ Ανάπτυξη ] [ Επικοινωνία ]

Debian GNU/Hurd

Ομιλίες

Δύο ομιλίες που δόθηκαν σε DebConf:

Τεκμηρίωση

Η υπάρχουσα τεκμηρίωση για το Hurd δεν είναι πλήρης και αν είστε κάποιος ικανός προγραμματιστής και συγγραφέας είστε προσκεκλημένοι να βελτιώσετε το εγχειρίδιο αναφοράς για το Hurd ή να γράψετε άλλη τεκμηρίωση που να καλύπτει το Hurd.