Anpassningar ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nyheter ] [ Konfiguration ] [ Hurd på cd ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ] [ Kontakt ]

Debian GNU/Hurd

Föreläsningar

Ett antal föreläsningar har hållits på DebConf.

Dokumentation

Den existerande dokumentationen för Hurd är inte komplett, så om du är en skicklig programmerare eller skribent så är du välkommen att förbättra Hurds referensmanual eller skriva annan dokumentation rörande Hurd.