Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εκδοχές ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Νέα ] [ Ρύθμιση ] [ CD για Hurd ] [ Τεκμηρίωση ] [ Ανάπτυξη ] [ Επικοινωνία ]

Το Debian GNU/Hurd

Εισαγωγή

Το Hurd είναι ένα σύνολο εξυπηρετητών που τρέχουν πάνω από έναν μικροπυρήνα GNU Mach microkernel. Αποτελούν από κοινού τη βάση για το λειτουργικό σύστημα GNU.

Αυτή τη στιγμή το Debian είναι διαθέσιμο μόνο για τους πυρήνες Linux και kFreeBSD, αλλά με το Debian GNU/Hurd έχουμε αρχίσει να προσφέρουμε το GNU/Hurd ως μια πλατφόρμα ανάπτυξης, εξυπηρετητών και επιφάνεια εργασίας.

Ανάπτυξη

Το Hurd είναι υπό ενεργή ανάπτυξη, αλλά δεν παρέχει τις επιδόσεις και τη σταθερότητα που θα περιμένατε από ένα παραγωγικό σύστημα. Επιπλέον, μόνο τα τρία τέταρτα περπου των πακέτων του Debian έχουν υλοποιηθεί για το GNU/Hurd. Υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν κάνουμε μια έκδοση για κυκλοφορία, δείτε τη λίστα TODO.

Μέχρι τότε, μπορείτε, αν θέλετε, να συμμετέχετε στην ανάπτυξη. Ανάλογα με την εμπειρία σας και τον χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε, μπορείτε να βοηθήσετε με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε έμπειρους χάκερ της C για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων χαρακτηριστικών και τη διόρθωση σφαλμάτων και την αποσφαλμάτωση του συστήματος. Η σελίδα Failed page δείχνει τη λίστα των πακέτων των οποίων έχει αποτύχει η υλοποίηση καθώς και μια σύνοψη των λόγων γι' αυτό. Αν δεν είστε κάποιος έμπειρος προγραμματιστής της C, μπορείτε και πάλι να βοηθήσετε: Είτε δοκιμάζοντας τα υπάρχοντα συστήματα και αναφέροντας σφάλματα είτε προσπαθώντας να μεταγλωττίσετε κάποιο λογισμικό με το οποίο έχετε εμπειρία και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Η συγγραφή τεκμηρίωσης ή η συντήρηση των ιστοσελίδων είναι επίσης σημαντικές.

Υλοποίηση

Η υλοποίηση πακέτων για την πλατφόρμα είναι αρκετά τετριμμένη τις περισσότερες φορές, υπάρχουν απλά κάνα-δυο παγίδες στις οποίες μπορεί να πέσει κανείς, μια σελίδα λίστα κοινών προβλημάτωνείναι διαθέσιμη.

Πώς συμμετέχω;

Για να ξεκινήσετε με την ανάπτυξη του Hurd, θα πρέπει να εγκαταστήστε το Debian GNU/Hurd και να εξοικειωθείτε μαζί του. Επίσης, γραφτείτε στις λίστες αλληλογραφίας και προσπαθήστε να αποκτήσετε μια αίσθηση για την κατάσταση της ανάπτυξης. Προσφερθείτε να βοηθήσετε και θα σας πούμε τι χρειάζεται να γίνει.