Anpassningar ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nyheter ] [ Konfiguration ] [ Hurd på cd ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ] [ Kontakt ]

Debian GNU/Hurd

Introduktion

Hurd är en uppsättning servrar som jobbar ovanpå mikrokärnan GNU Mach. Tillsammans utgör de grunden för GNU-operativsystemet.

För närvarande finns Debian bara officiellt tillgängligt för Linux, men i och med Debian GNU/Hurd har vi även börjat erbjuda GNU/Hurd som en utvecklings-, server- och skrivbordsplattform.

Utveckling

Hurd är under aktiv utveckling, men erbjuder inte den prestanda och stabilitet som kan förväntas från ett produktionssystem. Dessutom finns ungefär bara tre fjärdedelar av alla Debianpaket anpassade till GNU/Hurd. Det finns fortfarande en del arbete som måste utföras innan vi kan släppa en produkt, se att göra-listan.

Fram till dess kan du delta i utvecklingen om du vill. Vilket sätt du kan hjälpa till beror på vilka erfarenheter du har, och hur mycket tid du kan lägga ner. Exempelvis behöver vi erfarna C-hackare för att utveckla och implementera ny funktionalitet, samt för att rätta och hitta fel. Sidan för misslyckade paket listar de paket som inte kan byggas och en sammanfattning kring varför. Om du inte har speciellt stor erfarenhet av C-programmering kan du fortfarande hjälpa till, antingen genom att testa det existerande systemet och rapportera fel, eller genom att försöka kompilera ännu ej anpassad programvara du har erfarenhet av. Det är dessutom viktigt att skriva dokumentation, eller att upprätthålla webbsidorna.

Anpassning

Anpassning av paket är oftast någorlunda trivialt. Det finns dock några fällor att gå i och en lista över vanliga problem finns tillgänglig.

Hur går jag med?

För att börja utveckla på Hurd bör du installera Debian GNU/Hurd (uppdaterad 2011/06/11) och lära känna systemet. Gå sedan med på sändlistan och försök få en känsla av hur långt utvecklingsarbetet har kommit. Erbjud sedan din hjälp så att vi kan tala om för dig vad som behövs.