Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Архитектури

Увод

Както е известно, Линукс е само ярдото на операционната система. Дълго време Линукс поддържаше само компютри от серията x86 на Intel, модел 386 и по-нови.

Днес Линукс поддържа голям брой компютърни архитектури (списъкът продължава да расте). Следвайки прогреса, добавихме поддръжка на новите архитектури в Дебиан. Обикновено подобни инициативи започват трудно (докато изчистим проблемите в базовите библиотеки), след което следва дълга и рутинна работа по прекомпилиране на всички пакети за новата архитектура.

Дебиан е операционна система (ОС), а не ядро (всъщност е повече и от ОС, понеже съдържа и хиляди приложни програми). Макар повечето архитектури да използват ядрото Линукс, има и такива, които използват ядрата FreeBSD, NetBSD и Hurd.

Страницата е в процес на разработка. Някои архитектури още нямат собствени страници, а повечето от съществуващите са на външни сайтове. Работата по събиране на информация и интегрирането ѝ с уеб сайта на Дебиан продължава.

Официални архитектури


Порт Архитектура Описание Статус
amd64 64-битови ПК (amd64) За пръв път включена като част от Дебиан 4.0. Поддържа 64-битовите процесори на AMD. Целта е да се осигури работа с 32-битови и 64-битови приложения. Работи с 64-битовите процесори от семейството Opteron, Athlon и Sempron на AMD, както и с процесорите на Intel, поддържащи Intel 64, вкл. Pentium D и различните серии Xeon и Core2. издадена
armel EABI ARM Пълна поддръжка на little-endian ARM издадена
armhf ARM с ABI с хардуерно-реализирани изчисления с плаваща запетая Много от съвременните платформи ARM включват модул за изчисления с плаваща запетая (FPU), който обаче не се използва от архитектурата на Дебиан armel. Архитектурата armhf се разработва за да подобри ситуацията и да се възползва от пълните възможности на модерните процесори ARM. Архитектурата на Дебиан armhf изисква минимум процесор ARMv7 с ко-процесори Thumb-2 и VFP3D16. издадена
i386 32-битови ПК Първата архитектура, поддържана от Дебиан. Първоначално Линукс е разработван за работа с процесорите 386 на Intel, откъдето идва и краткото име. Дебиан поддържа всички процесори от семейството IA-32, произведени от Intel (вкл. серията Pentium и по-съвременните Core Duo в 32-битов режим), AMD (K6, всички от серията Athlon и Athlon64 в 32-битов режим), Cyrix и други производители. издадена
ia64 Intel Itanium IA-64 За пръв път включена като част от Дебиан 3.0. Поддържа първата 64-битова компютърна архитектура на Intel. Забележка: да не се бърка с по-късните 64-битови разширения на семействата Pentium 4 и Celeron на процесорите на Intel, наречени Intel 64; те работят с архитектурата AMD64 на Дебиан. издадена
kfreebsd-amd64 64-битови ПК (amd64) За пръв път включена за предварителен преглед в Дебиан 6.0. Първата архитектура, която не използва ядрото Линукс. Пренасяне на системата Дебиан ГНУ върху ядрото на FreeBSD. издадена
kfreebsd-i386 32-битови ПК (i386) За пръв път включена за предварителен преглед в Дебиан 6.0. Първата архитектура, която не използва ядрото Линукс. Пренасяне на системата Дебиан ГНУ върху ядрото на FreeBSD. издадена
mips MIPS (режим big-endian) За пръв път включена като част от Дебиан 3.0. Архитектурата поддържа машини на SGI (debian-mips — big-endian) и моделите DECstation на Digital (debian-mipsel — little-endian). издадена
mipsel MIPS (режим little-endian) За пръв път включена като част от Дебиан 3.0. Архитектурата поддържа машини на SGI (debian-mips — big-endian) и моделите DECstation на Digital (debian-mipsel — little-endian). издадена
powerpc Motorola/IBM PowerPC За пръв път включена като част от Дебиан 2.2. Архитектурата поддържа много от моделите с PowerPC на Apple Macintosh и отворената архитектура на машините CHRP и PReP. издадена
ppc64el POWER7+, POWER8 Little-endian вариант на ppc64, използващ Open Power ELFv2 ABI. само в клона за разработка „unstable“
S/390 S/390 и zSeries За пръв път включена като част от Дебиан 3.0. Поддържа сървърите S/390 на IBM. издадена
s390x System z Напълно 64-битов вариант за големите машини на IBM System z. издадена
sparc Sun SPARC За пръв път включена като част от Дебиан 2.1. Архитектурата поддържа серията работни станции UltraSPARC на Sun, както и някои от наследниците в серията sun4. издадена

Неиздавани архитектури


Порт Архитектура Описание Статус
alpha Alpha За пръв път включена като част от Дебиан 2.1. Не успява да покрие изискванията за включване в Дебиан 6.0 squeeze. изоставена
arm OABI ARM Поддържа разнообразни платформи за вграждане като маршрутизатори и мрежови устройства за съхранение на данни. Включена за пръв път в Дебиан 2.2 и поддържана до Дебиан 5.0, където е заместена от armel. заменена от armel
AVR32 32-битов Atmel RISC Поддръжка на 32-битовата RISK архитектура на Atmel, AVR32. в процес на разработка
hppa HP PA-RISC За пръв път включена като част от Дебиан 3.0 woody. Поддържа компютърната архитектура PA-RISC на Hewlett-Packard. Не успява да покрие изискванията за включване в Дебиан 6.0 squeeze. изоставена
hurd-i386 32-битови ПК ГНУ Хърд е напълно нова операционна система, разработвана от групата ГНУ. ГНУ Хърд е последният компонент, който би направил възможно създаването на завършена операционна система от проекта ГНУ — и Дебиан ГНУ/Хърд ще бъде може би първата ГНУ ОС. В момента проектът се разработва за архитектура i386. в процес на разработка
m32 M32R Работа с 32-битовите RISC процесори на Renesas Technology. мъртва
m68k Motorola 68k За пръв път включена като част от Дебиан 2.0. Архитектурата не успя да покрие изискванията за Дебиан 4.0 и съответно не е включена в изданието Етч и другите след него и е преместена в раздела debian-ports. Дебиан/m68k поддържа различни модели компютри, базирани на процесорите от серията 68k на Motorola — например работните станции от серията Sun3, персоналните компютри Apple Macintosh, Atari и Amiga. изоставена/подновена разработка
netbsd-i386 32-битови ПК (i386) Пренасяне на операционната система Дебиан, заедно с инструментите apt, dpkg и библиотеките на ГНУ върху ядрото на проекта NetBSD. Архитехтурата не е включвана в официалните издания да Дебиан и в момента е изоставена. мъртва
netbsd-alpha Alpha Пренасяне на операционната система Дебиан, заедно с инструментите apt, dpkg и библиотеките на ГНУ върху ядрото на проекта NetBSD. Архитехтурата не е включвана в официалните издания да Дебиан и в момента е изоставена. мъртва
or1k OpenRISC 1200 Порт на отворения процесор OpenRISC 1200. в процес на разработка
sh SuperH Поддръжка на процесорите на Hitachi SuperH. в процес на разработка

Други проекти

Това не са точно архитектури, но тук е най-подходящото за тях място.

Дебиан Beowulf

Beowulf е заместител на някои от по-големите мега-компютри, използвани за изследвания и изчисления. Проектът има за цел създаването на клъстъри Beowulf върху машини с Дебиан и свързване на хората в мрежа на напълно базарен принцип.

Много от имената на компютри и процесори по-горе са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните производители. Тук са използвани без разрешение.