Ports ] [ Debian voor Sparc ] [ Dankwoord ] [ Porten ] [ Problemen ]

Dankzegging in verband met Debian SPARC

Een geselecteerde lijst van mensen die we willen bedanken voor hun hulp bij het overzetten van Debian naar SPARC is: