Ports ] [ Debian voor Sparc ] [ Dankwoord ] [ Porten ] [ Problemen ]

Debian geschikt gemaakt voor SPARC

Overzicht

Deze pagina's zijn bedoeld om gebruikers en ontwikkelaars van Debian die Debian GNU/Linux gebruiken op de SPARC-architectuur, bij te staan. Op deze pagina's vindt u informatie over de huidige toestand, over momenteel bekende problemen, informatie voor en over ontwikkelaars die Debian geschikt maken voor deze architectuur en verwijzingen naar bijkomende informatie.

Huidige toestand

Ondersteuning voor pre-UltraSPARC-machines werd stopgezet met het einde van de levensduur van Debian Etch (zie https://wiki.debian.org/Sparc32). Daarna had de 32-bits-port een UltraSPARC CPU nodig en gebruikte een 64-bits kernel.

Men heeft deze 32-bits-port uiteindelijk met het einde van de levensduur van Debian Wheezy laten vallen.

Momenteel is er geen officiële Debian-port voor SPARC, maar een volledige 64-bits SPARC-port, genaamd sparc64, wordt ondersteund door het Ports-team van Debian.

Over ondersteuning voor 64-bits SPARC

Zoals hierboven vermeld, ondersteunt de versie van Debian voor SPARC de architecturen sun4u (Ultra) en sun4v (Niagara CPU). Ze gebruikt een 64-bits kernel (gecompileerd met gcc 3.3 of recenter), maar de meeste toepassingen worden in 32-bit uitgevoerd. Dit noemt men ook een 32-bits gebruikersruimte (userland).

De inspanningen in verband met Debian SPARC 64 (ook gekend als UltraLinux) worden momenteel niet beschouwd als een volwaardige inspanning om Debian geschikt te maken voor een bepaalde architectuur, zoals dat voor andere architecturen het geval is. Ze zijn eerder bedoeld als een uitbreiding van de Debian-versie voor SPARC.

In feite heeft het geen zin om alle applicaties in 64-bits modus uit te voeren. Een volledige 64-bits modus brengt een aanzienlijke overhead (geheugen en schijfopslag) met zich mee, vaak zonder dat dit voordeel oplevert. Sommige toepassingen halen er echt voordeel uit als ze in 64-bits modus uitgevoerd worden, en dat is de bedoeling van dit geschiktmakingswerk.

Een kernel compileren voor sun4u

Om een Linux-kernel voor Sun4u te compileren, moet u de broncodeboom van Linux 2.2 of recenter gebruiken.

We raden sterk aan om ook het pakket kernel-package te gebruiken als hulp bij de installatie en het beheer van kernels. U kunt een geconfigureerde kernel compileren met één commando (als systeembeheerder):

  make-kpkg --subarch=sun4u --arch_in_name --revision=custom.1 kernel_image

Errata

Enkele veelvoorkomende problemen inclusief reparaties of tijdelijke oplossingen, zijn te vinden op onze errata-pagina.

Wie zijn wij? Hoe kan ik helpen?

Het geschikt maken van Debian voor SPARC is een gedeelde inspanning, net zoals Debian dat is. Talloze mensen hielpen bij het geschiktmakingswerk en het schrijven van documentatie, al bestaat er wel een beperkte lijst met personen die we erkentelijk zijn.

Indien u graag wilt helpen, teken dan in op de mailinglijst <debian-sparc@lists.debian.org>, zoals hieronder beschreven wordt, en meld u aan.

Geregistreerde ontwikkelaars die graag actief willen meewerken aan het geschikt maken van pakketten en het uploaden van deze geschikt gemaakte pakketten, zouden de geschiktmakingsrichtlijnen uit de Referentiehandleiding voor ontwikkelaars moeten lezen en de pagina over het geschikt maken van Debian voor SPARC moeten raadplegen.

Er bestaat een Debian Wiki-pagina die gewijd is aan Debian voor Sparc64.

De beste plaats om Debian-specifieke vragen te stellen over Debian voor SPARC is de mailinglijst <debian-sparc@lists.debian.org>. Archieven van de mailinglijst kunnen doorbladerd worden op het web.

Om in te tekenen op de lijst, moet u een e-mail sturen naar debian-sparc-request@lists.debian.org, met het woord `subscribe' in de onderwerpregel, maar zonder inhoud. Een andere mogelijkheid is op het web intekenen via de pagina voor het intekenen op de mailinglijst.

Vragen in verband met de kernel moeten gericht worden aan de lijst <sparclinux@vger.rutgers.edu>. Intekenen gebeurt door het sturen van een bericht met als inhoud subscribe sparclinux naar het adres majordomo@vger.rutgers.edu. Er bestaat natuurlijk ook een Red Hat lijst.