Anpassningar ] [ Debian för Sparc ] [ Tack ] [ Anpassa ] [ Problem ]

Debian SPARC-anpassningsdokumentation

Anpassa Debianpaket för SPARC

Om du vill bli en officiell anpassare, så måste du var en registrerad Debianutvecklare. Det betyder att du måste ha din publika nyckel i den officiella nyckelringen.

Arbetet med Debian SPARC-anpassningen organiseras nu med hjälp av det utmärkta wanna-build-systemet, som först användes för m68k-anpassningen. Med wanna-build på plats, innebär en anpassning för ytterligare en arkitektur att hitta de paket där automatkompilering misslyckats, för att sedan gå igenom och undersöka vad som gick fel.

Byggloggar för misslyckade byggen kan hittas på webbsidorna för SPARC 64 buildd. Du kan även skicka epost till wanna-build och fråga efter byggloggarna för de misslyckade byggena. (se filen README.mail i wanna-build-distributionen).

Seriösa anpassare bör lära sig hur man kommunicerar med wanna-build via epost. Du måste be Ben Collins<bcollins@debian.org> att lägga till din gpg-nyckel till listan på kända nycklar.

Alla Debianutvecklare kan använda Debians anpassningsmaskiner för att testa sina paket på SPARC-anpassngen.

Jag är inte en officiell utvecklare; kan jag fortfarande hjälpa till?

Självklart. Faktum är att det mesta av det riktiga arbetet på en Debiananpassning inte kräver officiell status, utan bara kunskap. Det finns ett antal saker du kan göra:

Så, skicka ett email till <debian-sparc@lists.debian.org> med en beskrivning på hur du vill hjälpa till; vi är säkra på att det finns någon som kan hjälpa dig att komma igång.