Debian 11 -- Errata

Säkerhetsproblem

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan där de har identifierat problem relaterade till säkerhet. Vänligen se säkerhetssidorna för information om potentiella säkerhetproblem som har identifierats i Bullseye.

Om du använder APT, lägg till följande rad i /etc/apt/sources.list för att få åtkomst till de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

Kör apt update efter detta, följt av apt upgrade.

Punktutgåvor

Ibland, när det gäller kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, uppdateras utgåvedistributionen. Generellt indikeras detta som punktutgåvor.

Se förändringsloggen för detaljer om förändringar mellan 11 och 11.10.

Rättningar till den utgivna stabila utgåvan går ofta genom en utökad testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock, så finns dessa rättningar tillgängliga i mappen dists/bullseye-proposed-updates i alla Debianarkivspeglingar.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en punktutgåva till Debian 11
  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main contrib non-free

Kör apt update efter detta, följt av apt upgrade.

Installationssystem

För mer information om kända problem och uppdateringar till installationssystemet, se debian-installer-sidan.