Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Издания на Дебиан

Във всеки момент Дебиан има поне три различни, активно поддържани издания: стабилно (stable), тестово (testing) и нестабилно (unstable).

стабилно

Стабилното издание съдържа последната официална дистрибуция на Дебиан.

Това е изданието, което препоръчваме за ежедневна употреба.

Текущата стабилна дистрибуция на Дебиан е версия 12, с кодово име bookworm. Първото ѝ издаване като версия 12.0 е от 10 Юни 2023, а последната ѝ ревизия (12.6) — от 29 Юни 2024.

тестово

Тестовата дистрибуция съдържа пакети, които още не са приети в стабилно издание, но вече чакат на опашката. Основната причина за използване на това издание е, че то съдържа по-нови версии на програмите.

Прочетете страницата с Често задавани въпроси за Дебиан за повече информация за това какво представлява тестовото издание и как то се превръща в стабилно.

Текущото тестово издание е trixie.

нестабилно

Нестабилното издание служи за активно разработване на Дебиан. Общо взето тази дистрибуция се използва от разработчиците и тези, които обичат да са „на гребена на вълната“. За информация относно големи промени и потенциално нестабилни обновявания се препоръчва абонирането за пощенския списък debian-devel-announce.

Кодовото име на нестабилното издание винаги е sid.

Жизнен цикъл на изданията

Дебиан периодично пуска нови стабилни издания. Потребителите могат да очакват 3 години пълна поддръжка за всяко издание и още 2 години ограничена поддръжка по проекта Debian LTS.

За подробности разгледайте страниците в уикито Debian Releases и Debian LTS.

Списък на всички издания

Web страниците с информация относно по-старите издания на Дебиан се пазят, но самите издания се намират в отделен архив.

Прочетете страницата с Често задавани въпроси за Дебиан за повече информация за това от къде идват кодовите имена.

Цялостност на данните в изданията

Целостта на данните е гарантирана чрез цифрово подписване на файла Release. За да е сигурно, че всички файлове на изданието са наред, контролните суми на всички файлове Packages са включени във файла Release.

Цифровите подписи на този файл са записани във файла Release.gpg, използвайки текущата версия на ключа за подписване на архива. Стабилното и предишното стабилно издание се подписват с ключ, специално създаден от член на Екипа на стабилното издание.