Εκδόσεις του Debian

Το Debian έχει πάντα τουλάχιστον τρεις εκδόσεις σε ενεργή συντήρηση: Σταθερή (stable), Δοκιμαστική (testing) και Ασταθή (unstable).

Σταθερή (stable)

Η σταθερή διανομή περιέχει την επίσημη διανομή του Debian πο έχει κυκλοφορήσει πιο πρόσφατα.

Είναι η παραγωγική διανομή του Debian, αυτή την οποία πρωτίστως συνιστούμε για χρήση.

Η τρέχουσα σταθερή διανομή του Debian είναι η έκδοση 10, με κωδική ονομασία buster. Κυκλοφόρησε αρχικά ως έκδοση 10 στις 06 Ιουλίου 2019 και η πιο πρόσφατη επικαιροποίησή της, η έκδοση 10.6, Κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Δοκιμαστική (testing)

Η δοκιμαστική διανομή περιέχει πακέτα που δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτά στην σταθερή έκδοση, αλλά είναι στην "ουρά" γι' αυτό. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της διανομής είναι ότι διαθέτει πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού.

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις στο Debian FAQ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι ηδοκιμαστική διανομή και πώς γίνεται σταθερή.

Η τρέχουσα δοκιμαστική διανομή είναι η bullseye.

Ασταθής (unstable)

H ασταθής είναι η διανομή στην οποία γίνεται η πραγματική ανάπτυξη το Debian. Γενικά, αυτή η διανομή χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και εκείνους που τους αρέσει να ζουν στην "αιχμή". Συνιστάται ότι οι χρήστες πο χρησιμοποιούν την ασταθή διανομή να γράφονται στην λίστα αλληλογραφίας debian-devel-announce για να λαμβάνουν τις ενημερώσεις για σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα προβληματικές.

Η ασταθής διανομή λέγεται πάντα sid.

Ο κύκλος ζωής μιας έκδοσης

Το Debian αναγγέλει την καινούρια σταθερή έκδοσή της σε μια τακτική βάση. Οι χρήστες μπορούν να περιμένουν 3 χρόνια πλήρους υποστήριξης για κάθε έκδοση 2 επιπλέον χρόνα υποστήριξης Μακράς Διάρκειας (LTS, Long Term Support).

Δείτε τις σελίδες Εκδόσεις του Debian και Debian LTS στο Wiki για αναλυτικές πληροφορίες.

Κατάλογος εκδόσεων

Οι ιστοσελίδες για τις παρωχημένες εκδόσεις του Debian διατηρούνται άθικτες, αλλά οι ίδιες οι διανομές μπορούν να βρεθούν μόνο σε μια ξεχωριστή αρχειοθήκη archive.

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις στο Debian FAQ για την εξήγηση της προέλευσης όλων αυτών των κωδικών ονομασιών.

Ακεραιότητα των δεδομένων στις εκδόσεις

Η ακεραιότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται από ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο Release. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα αρχεία στην έκδοση ανήκουν σ' αυτήν, τα checksum όλων των αρχείων των Πακέτων αντιγράφονται στο αρχείο Release.

Ψηφιακές υπογραφές για το αρχείο αυτό αποθηκεύονται στο αρχείο Release.gpg, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα έκδοση του κλεδιού υπογραφής της αρχειοθήκης. Για τις εκδόσεις stable και oldstable παράγεται μια επιπλέον υπογραφή χρησιμοποιώντας ένα offline κλειδί πο παράγεται ειδικά για την έκδοση από ένα μέλος της Stable Release Team (Ομάδας κυκλοφορίας της σταθερής έκδοσης).