Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Debian-utgaver

Debian har alltid minst tre utgaver som aktivt vedlikeholdes: stable, testing og unstable.

stable

Den stabile distribusjonen (stable) er den nyeste offisielt utgitte distribusjonen av Debian.

Dette er produksjonsutgaven av Debian, den som vi først og fremst anbefaler.

Den nåværende stabile utgaven av Debian er versjon 10, med kodenavn buster. Den ble først utgitt 6. juli 2019 som versjon 10, og dens siste oppdatering, versjon 10.6, ble utgitt 26. september 2020.

testing

testing-distribusjonen inneholder pakker som ennå ikke er akseptert inn i en stabil utgave, selv om de er i køen for dette. Den største fordelen ved å bruke denne distribusjonen er at den har nyere versjoner av programvarer, og den største ulempen er at den ikke er fullstendig testet og dermed ikke har offisiell støtte fra Debians sikkerhetsgruppe.

Se Debians liste over vanlige spørsmål for mer informasjon om hva testing er og hvordan denne blir gjort til stable.

Den nåværende testing-distribusjonen er bullseye.

unstable

Den ustabile distribusjonen (unstable) er hvor den aktive utviklingen av Debian skjer. Generelt brukes denne distribusjonen av utviklere og de som liker å leve på kanten.

Den ustabile utgaven av Debian heter alltid sid.

Livssyklus for utgaver

Debian annonserer sin nye stabile utgave på regelmessig basis. Brukere kan forvente 3 års full støtte for hver utgave og 2 år ekstra LTS-støtte.

Se wiki-sidene Debian-utgaver og Debian LTS for mer informasjon.

Oversikt over utgaver

Nettsidene for tidligere Debian-utgaver holdes vedlike, men selve utgavene finnes kun i et særskilt arkiv.

Se Debians vanlige spørsmål for en forklaring på hvor alle disse kodenavnene kommer fra.

Dataintegritet i utgavene

Dataintegritet sikres ved en digitalt signert Release-fil. For å sikre at alle filer i utgaven hører til den, kopieres kontrollsummene for alle Packages-filene inn i Release-filen.

Digitale underskrifter for denne filen lagres i filen Release.gpg, ved hjelp av den nåværende versjonen av arkivsigneringsnøkkelen. For stable og oldstable blir en ekstra signatur generert med en offline nøkkel spesielt generert for utgaven av et medlem av Stable Release Team.