Releases van Debian

Debian heeft altijd tenminste drie releases die worden onderhouden: stable, testing en unstable.

stable (stabiel)

De stable distributie is de meest recente, officieel uitgebrachte distributie van Debian.

Dit is de release voor productiviteit, de release die wij u vooral aanbevelen te gebruiken.

De huidige stable distributie van Debian is versie 9, met de naam stretch. Zij werd voor het eerst uitgebracht als versie 9 op 17 juni 2017 en de meest recente versie, versie 9.6, werd uitgebracht op 10 november 2018.

testing (getest wordend)

De testing distributie bevat pakketten die nog niet in de stable release zijn opgenomen, maar die wel daarvoor in de rij staan. Deze distributie heeft hoofdzakelijk het voordeel dat zij recentere versies van software bevat.

Zie de Debian FAQ voor meer informatie over wat testing is en hoe het stable wordt.

De huidige testing distributie is buster.

unstable (onstabiel)

De unstable distributie is het ontwikkelfront van Debian. Over het algemeen wordt deze distributie gebruikt door ontwikkelaars en door degenen die graag voortdurend de allernieuwste programmatuur willen gebruiken en de risico's die daaraan verbonden zijn kunnen accepteren.

De unstable distributie heeft steeds sid als naam.

Levenscyclus van een release

Debian kondigt regelmatig een nieuwe stabiele release aan. Gebruikers kunnen 3 jaar volledige ondersteuning voor elke stabiele release verwachten, en daarna nog eens 2 jaar LTS-ondersteuning.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de wikipagina's Debian Releases en Debian LTS.

Lijst van releases

De internetpagina's voor de verouderde Debian-releases worden in stand gehouden, maar de releases zelf kunnen alleen gevonden worden in een apart archief.

De Debian FAQ bevat een uitleg over waar alle bovenstaande namen vandaan komen.

Integriteit van de data in de releases

De integriteit van een release wordt gegarandeerd door een digitaal ondertekend Release-bestand. Om er zeker van te zijn dat alle bestanden in een release er echt bij horen, worden controlesommen van alle Packages-bestanden opgenomen in het Release-bestand.

De digitale handtekeningen voor het Release-bestand worden opgeslagen in het bestand Release.gpg; hiervoor wordt de huidige digitale sleutel voor de ondertekening van een archief gebruikt. Voor stable en oldstable wordt een aanvullende handtekening gegenereerd met behulp van een offline sleutel die door een lid van het Stable Release Team specifiek voor een release wordt aangemaakt.