Errata: Linux 2.2.x gebruiken in slink

Deze pagina beschrijft bekende problemen met het uitvoeren van de Linux 2.2.x-kernel in Debian 2.1 (slink). Er wordt van uitgegaan dat u een volledig up-to-date slink-systeem gebruikt.

De slink-release is gecertificeerd en officieel getest voor gebruik met de late 2.0.x Linux-kernels. Omdat de tijdelijke kodebevriezing van Debian plaatsvond vóór de release van Linux 2.2, en de verandering van het hoofdversienummer van de kernel complexe problemen met zich mee kan brengen, werd besloten om vast te houden aan de beproefde kernellijn 2.0.

Debian-releases zijn echter niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een kernelversie. U kunt elke gewenste kernel in Debian gebruiken. We kunnen echter gewoon geen garanties geven dat alles naar behoren zal functioneren. Als u besluit om over te stappen naar de Linux 2.2-lijn, en u ondervindt problemen met een pakket, dan hebt u misschien meer geluk met de potato-versie (Debian 2.2) van dat pakket.

Hieronder staan veel links die verwijzen naar versies van pakketten uit potato. Merk op dat als u deze pakketten op een stabiele machine installeert, u misschien ook bibliotheken uit potato of andere pakketvereisten zult moeten installeren. In het bijzonder zult u waarschijnlijk uw libc6-pakket moeten opwaarderen. We stellen voor om hiervoor apt-get te gebruiken, dat alleen de benodigde pakketten zal ophalen als het correct gebruikt wordt. Wees echter gewaarschuwd: hoewel de meeste gebruikers geen problemen ondervinden met het gebruiken van een gemengd systeem met pakketten uit de stabiele en bevroren releases, kunt u getroffen worden door voorbijgaande bugs in potato.

Het pakket kernel-source-2.2.1 wordt aangeboden in de distributie om gebruikers te helpen die de Linux 2.2.x kernels willen gebruiken. Het wordt echter aangeraden om de standaard kerneldistributiesites, zoals kernel.org, te raadplegen voor nieuwere versies van de 2.2.x broncodeboom en aanvullende errata. Er zijn bekende bugs in 2.2.1, en van die versie is bekend dat zij bij sommigen databeschadiging heeft veroorzaakt. U zou de patches voor de nieuwere 2.2 kernel moeten ophalen en ze toepassen op de Linux kernel broncodeboom.

Potentieel problematische pakketten

Merk op dat deze lijst onvolledig kan zijn. Dien een bug in tegen www.debian.org als u andere problemen vindt die niet in de lijst staan. Controleer ook de buglogs voor het pakket in kwestie; probeer er zeker van te zijn dat het probleem werd geïntroduceerd in Linux 2.2.

sysutils
procinfo zal niet werken. De versie uit potato lost dit op.
netbase
In Linux 2.2 moet ipautofw vervangen worden door ipmasqadm en ipfwadm wordt vervangen door ipchains. Het pakket netbase uit potato bevat een verpakkingsscript ipfwadm-wrapper om de transitie te vergemakkelijken.

ifconfig zal geen aliasinterfaces tonen, en onder bepaalde omstandigheden zal ipchains er in stilte niet in slagen de pakkettellers te wissen. Sommige routes die door de init-scripts van netbase zijn gebouwd, leveren onschuldige waarschuwingsberichten op.

Al deze problemen worden opgelost in de potato-versie. Indien u niet wenst op te waarderen naar potato, werden Debian 2.1-compatibele pakketten beschikbaar gesteld.

pcmcia-source
De versie van pcmcia-source in slink kan niet gecompileerd worden met de 2.2 kernel. Opgelost in de versie van potato.
dhcpcd
Wordt onbruikbaar onder Linux 2.2; gebruik de versie uit potato.
dhcp-client-beta
Het /etc/dhclient-script werkt niet met 2.2. De versie uit potato lost dit op; merk op dat het pakket hernoemd werd naar gewoonweg dhcp-client.
wanpipe
Versie 2.0.1, in slink, is incompatibel met de 2.2. kernels. Versie 2.0.4 en hoger, die u kunt halen uit potato, zal werken voor de 2.2 kernels, maar niet met de 2.0 kernels (een kernel-patch voor 2.0 is echter ingesloten in de versie van potato).
netstd
bootpc zal geen antwoord ontvangen tenzij de interface al is geconfigureerd. Dit is opgelost in het nu aparte pakket bootpc in potato.
lsof
lsof moet opnieuw gecompileerd worden om met Linux 2.2 te werken. Waardeer op naar het pakket lsof dat beschikbaar is in potato.
acct
In de 2.2-kernel is de administratiestructuur veranderd. Dus indien u acct gebruikt en Linux 2.2, zult u de versie van het pakket uit potato moeten hebben (dat incompatibel is met de kernellijn 2.0).
isdnutils
isdnutils 3.0 of hoger in Debian zou moeten werken met zowel de 2.0 als de 2.2 kernellijn. Dit is alleen het geval omdat de pakketbeheerder van Debian speciale moeite heeft gedaan om er zeker van te zijn dat dit het geval is. Andere distributies hebben misschien niet zoveel geluk.
diald
Het pakket diald uit slink ondervindt problemen met het dynamisch creëren van routes in Linux 2.2. Waardeer op naar de versie die in potato beschikbaar is.
xosview
xosview geeft een eindeloze lus met Linux 2.2.2 en hoger. Waardeer op naar de versie die in potato beschikbaar is.