Errata: Linux 2.2.x gebruiken in slink

Deze pagina documenteert bekende problemen met het gebruiken van de Linux 2.2.x kernel in Debian 2.1 (slink). Er wordt verondersteld dat u een volledig up-to-date slink-systeem gebruikt.

De release van slink is gecertificeerd en officieel getest voor gebruik met de late 2.0.x Linux-kernels. Aangezien de bevriezing van Debian plaatsvond vóór de release van Linux 2.2, en de wijziging van het hoofdversienummer van de kernel complexe problemen kan veroorzaken, werd besloten om vast te houden aan de beproefde 2.0-kernellijn.

De releases van Debian zijn echter niet noodzakelijk gebonden aan de versie van de kernel. U kunt in Debian elke gewenste kernel gebruiken. We kunnen eenvoudigweg echter geen garantie geven dat alles naar behoren zal functioneren. Als u besluit over te stappen naar de Linux 2.2-serie en problemen ondervindt met een pakket, hebt u misschien meer geluk wanneer u de versie van dat pakket uit potato (Debian 2.2) gebruikt.

Hieronder staan veel links die verwijzen naar de potato-versie van pakketten. Merk op dat als u deze pakketten op een stabiele machine installeert, u mogelijk ook potato-bibliotheken of andere pakketvereisten zult moeten installeren. Met name zult u waarschijnlijk uw libc6-pakket moeten upgraden. We raden u aan om voor dit doel apt-get te gebruiken, dat bij een correct gebruik alleen de benodigde pakketten ophaalt. Wees echter gewaarschuwd: hoewel de meeste gebruikers geen problemen hebben met het gebruik van een gemengd systeem van pakketten uit de stabiele en de bevroren distributie, kunt u te maken krijgen met tijdelijke bugs in potato.

Het bronpakket kernel-source-2.2.1 wordt in de distributie opgenomen om gebruikers te ondersteunen die de 2.2.x versie van de Linux kernel willen gebruiken. Het wordt echter aanbevolen om de standaardsites voor de kerneldistributie, zoals kernel.org, te controleren op nieuwere versies van de 2.2.x-broncodeboom en op extra errata. Er zijn bekende bugs in 2.2.1, en het is bekend dat die versie bij sommigen datacorruptie heeft veroorzaakt. U zou de patches voor de nieuwere kernel uit de 2.2-serie moeten halen en deze moeten toepassen op de broncodestructuur van de Linux-kernel.

Potentieel problematische pakketten

Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk onvolledig is. Dien een bug in tegen www.debian.org als u andere problemen tegenkomt die niet in de lijst staan. Controleer ook de buglogs voor het betreffende pakket; probeer er zeker van te zijn dat het probleem werd geïntroduceerd in Linux 2.2.

sysutils
procinfo kan niet uitgevoerd worden. De versie uit potato lost dit op.
netbase
Het in Linux 2.2 aanwezige ipautofw moet vervangen worden door ipmasqadm, en ipfwadm is vervangen door ipchains. Het pakket netbase uit potato bevat een verpakkingsscript, ipfwadm-wrapper, om de transitie te vergemakkelijken.

ifconfig zal geen aliasinterfaces tonen, en onder bepaalde omstandigheden zal ipchains er stilzwijgend niet in slagen de pakkettellers te wissen. Sommige routes die worden gebouwd door de init-scripts van netbase zullen aanleiding geven tot ongevaarlijke waarschuwingsberichten.

Al deze problemen werden opgelost in de versie van potato. Voor het geval u niet wenst op te waarderen naar potato, werden met Debian 2.1 compatibele pakketten ter beschikking gesteld.

pcmcia-source
De versie van pcmcia-source in slink kan niet gecompileerd worden met de 2.2 kernel. Opgelost in de versie van potato.
dhcpcd
Raakt onklaar onder Linux 2.2; gebruik de versie uit potato.
dhcp-client-beta
Het /etc/dhclient-script werkt niet met 2.2. De versie uit potato lost dit op; merk op dat het pakket hernoemd werd naar gewoonweg dhcp-client.
wanpipe
Versie 2.0.1, in slink, is incompatibel met de 2.2. kernels. Versie 2.0.4 en hoger, die u kunt ophalen uit potato, werken voor de 2.2 kernels, maar niet met de 2.0 kernels (een kernel-patch voor 2.0 is echter wel opgenomen in de potato-versie).
netstd
bootpc zal geen antwoord ontvangen tenzij de interface reeds geconfigureerd werd. Dit werd opgelost in het nu aparte pakket bootpc in potato.
lsof
lsof moet opnieuw gecompileerd worden om te werken met linux 2.2. Waardeer op naar het pakket lsof dat in potato te vinden is.
acct
De structuur voor het bijhouden van administratieve verrekeningen is gewijzigd in de 2.2-kernel, dus als u acct en Linux 2.2 gebruikt, hebt u de versie van het pakket uit potato nodig (deze is niet compatibel met de 2.0-serie van de kernel).
isdnutils
isdnutils 3.0 en hoger in Debian zou zowel moeten werken met de 2.0-serie als met de 2.2-serie van de kernel. Dit is alleen het geval omdat de pakketbeheerder van Debian speciale moeite heeft genomen om ervoor te zorgen dat dit het geval is. Andere distributies hebben misschien niet zoveel geluk.
diald
Het pakket diald uit slink heeft problemen met het dynamisch creëren van routes in Linux 2.2. Waardeer op naar de versie die in potato beschikbaar is.
xosview
xosview maakt een eindeloze lus met Linux 2.2.2 en hoger. Waardeer op naar de versie die in potato beschikbaar is.