Institutionen för artificiell intelligens, Massachusetts Institute of Technology, USA

På MIT:s AI-institution är den ”officiellt stödda” varianten av GNU/Linux Debian. Det finns omkring 100 användararbetstationer som kör Debian, såväl som ett litet, men växande, OpenMosixkluster som tillhandahåller datorkraft åt andra.

Övergången till Debian blev officiell i september 2001. Den övervägande orsaken är den enkla pakethanteringen, vilken användarna älskar (användarna här får den sortens frihet) och som även tillåter systemadministratörerna att halvautomatisera säkerhetsuppdateringar (vi vill kontrollera uppdateringarna på ett testsystem innan vi tvingar dem på användarna, men hittills har det inte förekommit några problem).