Trybuna dla Kandydatów na Lidera Projektu

Poniżej znajduje się podium do składania oświadczeń przez kandydatów na Lidera Projektu Debian w wyborach w roku 2003. Każdy z kandydatów przedstawia swoje oświadczenie i ma możliwość udzielenia odpowiedzi przez tydzień po jego opublikowaniu.