Sager taget op i 2004

General Resolution: Force AMD64 architecture into Sarge — tilbagetrukket
General Resolution: Sarge Release Schedule in view of GR 2004-003 — afsluttet
General Resolution: Editorial amendments to the social contract — afsluttet
General Resolution: Status of the non-free section — afsluttet
Debians projektledervalg 2004 — afsluttet