Valplattformar för projektledarkandidaterna

Här följer de valplattformar som de olika kandidaterna för Debians projektledarval 2004 har skrivit. Varje kandidat presenterar en valplattform och har möjlighet att sända en kommentarssektion en vecka efter att plattformarna publicerats.