Sager taget op i 2005

General Resolution: Declassification of debian-private list archives — afsluttet
Debians projektledervalg 2005 — afsluttet