Sager taget op i 2007

Constitutional amendment: reduce the length of DPL election process — afsluttet
General Resolution: Endorse the concept of Debian Maintainers — afsluttet
General Resolution: Altering package upload rules — afsluttet
Debian Project Leader Elections 2007 — afsluttet