Sager taget op i 2008

General Resolution: Lenny and resolving DFSG violations — afsluttet
General Resolution: Project membership procedures — afsluttet
Debian Project Leader Elections 2008 — afsluttet