In 2008 aan de orde gestelde kwesties

General Resolution: Lenny and resolving DFSG violations — afgelopen
General Resolution: Project membership procedures — afgelopen
Debian Project Leader Elections 2008 — afgelopen