Saker framlagda 2008

General Resolution: Lenny and resolving DFSG violations — avslutad
General Resolution: Project membership procedures — avslutad
Debian Project Leader Elections 2008 — avslutad