Sager taget op i 2009

General Resolution: Sponsorship requirements for General Resolutions — tilbagetrukket
Debian Project Leader Elections 2009 — afsluttet