Trybuna dla Kandydatów na Lidera Projektu

Poniżej znajduje się podium do składania oświadczeń przez kandydatów na Lidera Projektu Debian w wyborach w roku 2009. Każdy z kandydatów prezentuje swoje oświadczenie.