Sager taget op i 2010

General Resolution: Debian project members — afsluttet
Debian Project Leader Elections 2010 — afsluttet