Valplattformar för projektledarkandidaterna

Här följer de valplattformar som de olika kandidaterna för Debian projektledarval 2009 har skrivit. Varje kandidat presenterar en valplattform.