Valplattformar för projektledarkandidaterna

Här följer valplattformen för kandidaten till rollen som Debians projektledare, 2011.