Sager taget op i 2012

General Resolution: Diversity statement — afsluttet
Debian Project Leader Elections 2012 — afsluttet