Valplattformar för projektledarkandidaterna

Här följer valplattformarna från de olika kandidaterna för Debians projektledarval, 2012.