Valplattformar för projektledarkandidaterna

Här följer de valplattformar som de olika kandidaterna för Debians projektledarval 2013 har skrivit. Varje kandidat presenterar en valplattform.