Debian-projectleiderverkiezing 2024

Tijdslijn

Nominatieperiode: Zaterdag 09-03-2024 00:00:00 UTC Vrijdag 15-03-2024 23:59:59 UTC
Campagneperiode: Zaterdag 16-03-2024 00:00:00 UTC Vrijdag 05-04-2024 23:59:59 UTC
Stemperiode: Zaterdag 06-04-2024 00:00:00 UTC Vrijdag 19-04-2024 23:59:59 UTC

Houd er rekening mee dat de nieuwe termijn van de projectleider ingaat op 21-04-2024.

Nominaties

 1. Andreas Tille [tille@debian.org] [kandidaatstellingsmail] [programmaverklaring]
 2. Sruthi Chandran [srud@debian.org] [kandidaatstellingsmail] [programmaverklaring]

Als het stembiljet klaar is, kan het per e-mail worden aangevraagd door een ondertekende e-mail te sturen naar ballot@vote.debian.org met als onderwerp leader2024.

Data en Statistieken

Zoals steeds zullen ook dit jaar statistieken worden verzameld over de ontvangen stembiljetten en zullen periodiek ontvangstbevestigingen worden verstuurd tijdens de stemperiode. Bovendien wordt de lijst van kiezers geregistreerd. Ook zal de scoretabel ter inzage worden gelegd. Houd er rekening mee dat de projectleider bij geheime stemming verkozen wordt, dus zal de scoretabel niet de namen van de kiezers bevatten, maar een HMAC waarmee de kiezers kunnen controleren of hun stem op de lijst met uitgebrachte stemmen staat. Voor elke kiezer wordt een sleutel gegenereerd die samen met de ontvangstbevestiging van de uitgebrachte stem wordt meegestuurd.

Quorum

Met de huidige lijst met ontwikkelaaars die stemgerechtigd zijn, hebben we:

 Huidig aantal ontwikkelaars = 1010
 Q ( wortel(#ontwikkelaars) / 2 ) = 15.8902485820707
 K min(5, Q )      = 5
 Quorum (3 x Q )    = 47.6707457462121
  

Quorum

Meerderheidsvereiste

De kandidaten moeten een gewone meerderheid behalen om verkozen te zijn.

Meerderheid

Uitslag

Grafische weergave van de resultaten

In de bovenstaande grafiek duiden alle roze gekleurde knooppunten erop dat de optie de meerderheid niet heeft gehaald, het blauwe geeft de winnaar aan. Een achthoek wordt gebruikt voor de opties die de standaard niet haalden.

In de volgende tabel geeft het vak[rij x][kol y] weer hoeveel keer optie x verkozen werd boven optie y tijdens de stemming. Een meer gedetailleerde uitleg over de vergelijkingsmatrix kan helpen om de tabel te begrijpen. Om inzicht te krijgen in de Condorcet-methode, is het Wikipedia-artikel redelijk leerzaam.

De vergelijkingsmatrix
 Optie
  1 2 3
Optie 1   201 293
Optie 2 135   280
Optie 3 64 66  

Bekijken we rij 2, kolom 1, dan blijkt dat Sruthi Chandran
135 keer verkozen werd boven Andreas Tille

Bekijken we rij 1, kolom 2, dan blijkt dat Andreas Tille
201 keer verkozen werd boven Sruthi Chandran.

Paarsgewijze vergelijking

De Schwartz-verzameling bevat

De winnaars

Debian gebruikt de Condorcet-methode bij stemmingen. Simpel gesteld kan de gewone Condorcet-methode als volgt worden uitgedrukt:
Bekijk alle mogelijke wedlopen in twee richtingen tussen kandidaten. De Condorcet-winnaar, als er een is, is de kandidaat die elke andere kandidaat kan verslaan in een wedloop met die kandidaat in de twee richtingen. Het probleem is dat er bij complexe verkiezingen wel eens sprake kan zijn van een circulaire relatie waarin A B verslaat, B C verslaat en C A verslaat. De meeste variaties op Condorcet gebruiken verschillende manieren om deze onbesliste stand op te lossen. Zie de methode van het kloonbestendig sequentieel uitrangeren in een Schwartz-verzameling voor details. De variatie die Debian gebruikt wordt beschreven in de statuten, meer bepaald in sectie A.5.


Debian-projectsecretaris