Standard-beslutningsprocedure

Et forslag kan stilles af enhver udvikler ved at sende en meddelelse til en kvalificeret liste. En kvalificeret liste er enhver offentlig tilgængelig elektronisk postliste udvalgt af projektlederens delegat(er). Postlisten debian-vote@lists.debian.org er valgt af projektsekretæren. Et forslag kræver ikke en bestemt tekst, men der er nogle retningslinjer.


Introduktion

Et forslag betragtes som stillet formelt, hvis det er foreslået af enten projeklederen eller den tekniske komité. Ellers kræver forslaget fem (5) yderligere støtter, før debatten åbner.


Debat

Et forslag debatteres i mindst to (2) uger. Derefter kan den oprindelige forslagsstiller, eller en af de fem støtter, til enhver tid sende det til afstemning. Afstemningen følger ikke automatisk efter debatten. Projektlederen kan give tilladelse til at afstemningen begynder op til en uge tidligere, eller kræve at debatperioden forlænges med op til en uge mere.


Afstemning

Efter valget er sat i gang, sendes en stemmeseddel til den angivne postliste. Udviklerne udfylder stemmesedlen og sender den tilbage til den adresse, som er angivet på stemmesedlen. Afstemningsperioden er to uger (men kan afkortes eller forlænges med en uge af projektlederen, efter dennes egen vurdering).

Debians afstemningssystem behandler stemmen og sender en bekræftelse tilbage til stemmeafgiveren. Efter afstemningsperioden er slut, vil resultatet af afstemningen såvel som hver stemmeafgiver og disses stemmer, blive sendt til postlisten. Hver afstemnings komplette tekst bliver gjort tilgængelig på webstedet, bortset fra Debians projektledervalg, der betragtes som en hemmelig afstemning. I det tilfælde tager afstemningssystemet forskellige forholdsregler for at sikre stemmeafgivernes anonymitet, mens det stadig er muligt for stemmeafgiverne at validere deres egne stemmer.


Ændringer

Ændringer til et forslag kan foretages hvis forslagsstilleren og alle fem (5) støtter er enige. Hvis nogen af dem er imod, begynder ændringsprocessen med først at finde ens egne fem (5) støtter. Når afstemningen går i gang, bliver ændringerne til valgmuligheder eller varianter af forslaget, der skal stemmes på.