Debianin äänestystietoa

Debian-projektilla on äänestysten seurantajärjestelmä (Debian-äänimoottori, DEbian VOTe EnginE [devotee]), joka näyttää meneillään olevien yleispäätösten (General Resolution) tilanteen sekä aiempien äänestysten tulokset.

Meneillään olevien yleispäätösten tilanne sisältää ehdotuksen sekä kannattajien luettelon, kaikki tärkeät päivämäärät sekä tarpeelliset pykälät ehdotuksen hyväksymistä koskien. Ja tietenkin tilanne sisältää myös seuraavat:

Aiempien äänestysten (suljettujen päätösten) tulokset sisältävät tuloksen kuin myös luettelon henkilöistä, jotka äänestitä ja mikä heidän äänensä oli. Saatavilla on myös teksti jokaisesta äänestä ellei kyseessä ole salainen äänestys.

Debian käyttää Condorcet'n menetelmää projektin johtajan vaaleissa (linkki johtaa Wikipediaan, erityisesti englanninkielinen artikkeli on melko informatiivinen). Yksinkertaisesti perus-Condorcet'n menetelmä voidaan esittää näin:

Verrataan kaikkia mahdollisia ehdokaspareja. Condorcet-voittaja, mikäli sellainen löytyy, on se ehdokas, joka voittaa jokaisen vastaehdokkaan kahdenvälisessä äänestyksessä.

Ongelmana on se, että monimutkaisissa äänestyksissä voidaan päätyä kehälliseen suhteeseen, jossa A voittaa B:n, B voittaa C:n ja C voittaa A:n. Useimmat variaatiot Condorcet'sta käyttävät erilaisia keinoja tasapelin selvittämiseen. Wikipedian artikkelissa klooninkestävästä Schwartzin peräkkäispudotuksesta (n.k. Schulzen menetelmä) on tarkempaa tietoa. Debianin variaatio on määrätty säännöissä, erityisesti § A.5.

Lisätietoa lyöntimatriisin, joka julkisestaan äänestystuloksessa, lukemisesta voit lukea englanniksi näistä esimerkeistä.