Informacje o głosowaniach Debiana

Projekt Debian posiada system do obsługi głosowań (DEbian VOTe EnginE [devotee]), który pokazuje stan trwających głosowań nad Ogólnymi Uchwałami oraz wyniki poprzednich głosowań.

Opis trwających głosowań nad Ogólnymi Uchwałami zawiera propozycję uchwały, listę poprawek, wszystkie ważne daty oraz zasady konieczne do uchwalenia uchwały. Ponadto opis ten zawiera jeden z poniższych statusów:

Opisy poprzednich głosowań (zamkniętych uchwał) zawierają wyniki, listę wszystkich osób biorących udział w głosowaniu oraz oddane przez nich głosy. Dostępne są także teksty wszystkich wysłanych głosów, chyba że karty do głosowania zostały utajnione.

Debian używa metody Condorcet przy wyborze Lidera Projektu (artykuł na który wskazuje odnośnik jest dość pouczający). Upraszczając, można ją opisać tak:

Rozważmy wszystkie możliwe pojedynki między kandydatami. Zwycięzcą zostaje, jeśli jest zwycięzca głosowania, kandydat, który może pokonać wszystkich innych kandydatów w bezpośrednim pojedynku.

Problem jaki może się pojawić w skomplikowanych głosowaniach to sytuacja, w której pojawia się zapętlenie, czyli kandydat A pokonuje B, B pokonuje C a C pokonuje A. Większość odmian metody Condorcet używa różnych środków aby rozwiązać ten problem. Strona Cloneproof Schwartz Sequential Dropping opisuje to bardziej szczegółowo. Odmiana używana przez Debiana jest opisana w statucie, zwłaszcza w § A.5.

Dodatkowe informacje o tym, jak czytać macierz wyników, która jest publikowana jako wynik głosowania, można znaleźć w tym przykładzie.