Debians omröstningsinformation

Debianprojektet har ett rösthanteringssystem (DEbian VOTe EnginE [devotee]) som anger status för pågående beslut samt resultat från tidigare omröstningar.

Status för pågående beslut inkluderar de olika förslagen och en lista över de som anslutit sig till förslaget, såväl som alla viktiga datum och nödvändiga regler. Status kan vara en av följande:

Resultat från tidigare omröstningar (avklarade beslut) innehåller resultatet, såväl som en lista över alla som röstade och på vad de röstade. Dessutom finns texten för varje enskild röst tillgänglig, såvida omröstningen inte var hemlig.

Debian använder Condorcet-metoden för val av projektledare (den länkade wikipediaartikeln innehåller en hel del information). Enkelt sagt kan den normala Condorcetmetoden förklaras med

Se på alla möjliga kombinationer av två kandidater. Condorcet-vinnaren, om en sådan finns, är den kandidat som kan slå samtliga andra kandidater i direkt tävlan med den kandidaten.

Problemet är att i komplexa val kan det mycket väl finnas cirkulära samband där A slår B, B slår C och C slår A. De flesta varianter av Condorcet använder olika sätt att lösa sådana döda lopp. Se Cloneproof Schwartz Sequential Dropping för detaljer. Debians variant beskrivs i stadgarna, specifikt i § A.5.

För ytterligare information om hur du läser utslagsmatrisen, vilken publiceras som omröstningsresultat, kan du se detta exempel.