Debian och stabilitet

25 januari 1998

Debians huvudsystem, "master", är en Pentium 90 med 64 Mbyte RAM som vänligen har tillhandahållits av en av våra donatorer, Novare, som även har donerats dess plats i Texas, dess användarstöd och dess Internetanslutning. Den distribuerar över 100 000 e-postbrev varje dag, kör CVS-servern för GNOME-projektet, är vår huvud-ftp-server med anslutningar från många spegelsystem varje dag, hanterar vårt felrapporteringssystem och många andra projektverktyg, samt är "hem"-systemet för våra 200 utvecklare, som kompilerar, sänder in och hämtar via detta system varje dag. Detta är en tyngre last än vad folk lägger på en fristående kommersiell arbetsstation med andra system än Linux. Ett Microsoft NT-system med en Pentium Pro och 128 Mbyte RAM skulle inte kunna närma sig den last detta system hanterar utan problem varje dag. Systemet körde nyligen oavbrutet utan omstart i tre månader.

Följande citat är från Bruce Perens (tidigare ordförande för Debian och styrelsemedlem i SPI) som arbetar på Pixar:

Jag trodde att tre månader utan omstart var något fantastiskt. När jag nämnde det för våra utvecklare visade en av dem mig information om sitt system. Det hade kört i 458 dagar, och stoppades för att flytta det till en annan våning. Drivrutinerna för nätverk och hårddisk hade hanterat tiomiljontals avbrott under den tiden.