Tillkännagivande av Linux Compatibility Standards-projektet

11 augusti 1998

Debian och Red Hat samarbetar om en skriven specifikation av Linux Compatibility Standard (LCS). LCS kommer att tydligt ge de specifikationer som krävs för att uppfylla LCS. LCS-dokumentet kommer att användas som en guide för hur man bygger ett riktigt system av de som tillverkar Linuxdistributioner, och kommer att användas av utvecklare som behöver information om den grundläggande systemkonfigurationen för att utveckla tillämpningprogram. Vi förväntar att denna LCS-satsning kommer att komplettera den exempel-LSB-implementation som Bruce Perens arbetar på.

Erik Troan (Red Hat) och Dale Scheets (Debian) kommer tillsammans hantera LCS-arbetsgruppen, vilken kommer att arbeta på den skrivna standarden via diskussioner på sändlistan lcs-eng@lists.debian.org.

Sändlistan lcs-eng@lists.debian.org är öppen för prenumeration. Vem som helst som är intresserad uppmanas att prenumerera, och framförallt uppmanar vi alla nuvarande medlemmar i LSB-kommittén att prenumerera på sändlistan. Även om du planerar att arbeta på kodbasen kommer det vara en hjälp att prenumerera.

Den stora allmänheten uppmanas också att prenumerera, med bara ett förslag. Alla icke-kommittémedlemmar rekommenderas STARKT att lyssna med. Om du verkligen har information av största vikt för gruppen rekommenderar vi att du prenumererar på sändlistan debian-policy och för diskussionen där. Alla LCS-diskussioner på debian-policy kommer periodvis att samlas för undersökning av LCS-gruppen.

Prenumerera

För att prenumerera på sändlistan lcs-en sänder du e-post till:
        lcs-eng-REQUEST@lists.debian.org
med endast ordet subscribe i ärenderaden. Du kommer kort därefter att få ett förfrågan om bekräftelse. Följ instruktionerna och du kommer att bli prenumerant på listan.