Debian JP-paket (japanska) släppta för Debian 2.0 (Hamm-JP)!

28 augusti 1998

Debian JP-projektet har officiellt släppt Debian JP-paket för Debian GNU/Linux 2.0 Hamm-JP för i386- och FM-TOWNS-arkitekturerna.

De kan hämtas från:

För ytterligare information, besök http://www.debian.or.jp/Link.html.

Vad är Hamm-JP?

Hamm-JP är en uppsättning tilläggspaket till Debian GNU/Linux 2.0 Hamm. De följer till fullo Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG), vilket garanterar att Hamm-JP till 100% är fri programvara.

Hamm-JP består av 210 förkompilerade binärpaket, bland andra:

Dessutom innehåller det en mängd fri programvara från Japan såsom

Du kan lätt förbättra ditt Debiansystem genom att installera Hamm-JP!

Trots att Hamm-JP den här gången släpps som ett oberoende tillägg kommer i framtiden alla Debian JP-produkter att bidras tillbaka till Debian GNU/Linux. Några paket har redan blivit en del av den normala Debiandistributionen.

Hamm-JP är huvudsakligen sammanställd för japanska Debiananvändare, men de flesta paket är mycket användbara även för de som inte talar japanska.

Debiandokumentation skriven på eller översatt till japanska är också tillgänglig på Debian JPs webbplats http://www.debian.or.jp/.

Om Debian-JP

Debian JP-projektet består av Debiananvändare och -utvecklare i Japan vars mål inkluderar att

Om Debian

Debian GNU/Linux är en fri distribution av ett Linuxbaserat operativsystem. Det underhålls och uppdateras av de många användare som frivilligt skänker tid och arbete.

Operativsystem baserade på Linuxkärnan är POSIX-baserade, fritt distribuerbara, och inkluderar funktioner såsom äkta parallellbearbetning, virtuellt minne, delade bibliotek, efterfrågestyrd laddning, ordentlig minneshantering, TCP/IP-nätverk och andra funktioner vanliga i Unixliknande system. Det används av individer och organisationer över hela världen.

Kontaktinformation

För ytterligare information om Debianprojekten, besök Debianwebbplatserna.

 
 Debian JP-projektet  http://www.debian.or.jp/
 Debianprojektet    https://www.debian.org/

För ytterligare information om Debian JP-utgåvan, kontakta

 Debian JPs projektledare
   Yoshiaki Yanagihara <yochi@debian.or.jp>
             <yochi@debian.org>

För ytterligare information om Debian, sänd e-post till press@debian.org eller besök Debians webbplats på https://www.debian.org/.

Tack

Tack till Keita Maehara <maehara@debian.or.jp> för sin kungörelse.

Översättningar gjordes av:

Debian önskar tacka alla de som gjort Hamm-JP-utgåvan möjlig, och alla andra som är anslutna till Debian JP-projektet för sitt arbete.