UltraSPARC60 donerad till Debian

17 mars 2000

Debian utökade nyligen sina datorresurser med ytterligare en maskin. Systemet ifråga är en UltraSPARC 60 med dubbla 360 MHz-CPU:er och 512 Mbyte RAM. Det är donerat av Sun Microsystems. Sun donerade även en Netra st A1000-diskarray, vilket är "telekom-klassat" lagringsmedia. Arrayen består av åtta stycken hårddiskar à 9 Gbyte, vilket ger en total råkapacitet på 72 Gbyte. Hårddiskarna är snabba: 10000 rpm. Lagringsenheten, konfigurerad som ett RAID 5-system, kommer att fungera som Debians nya primära arkivserver för internt bruk. IntraServer hjälpte också till med att få igång systemet genom att donera en "Differential UltraWide SCSI-kontroller" som arrayen är ansluten till.

Systemet kör för närvarande Debians frysta GNU/Linux-distribution, potato (Debian 2.2), för SPARC, plus en 2.2.15-pre11-kärna med multiprocessorstöd. VisiNet, en ISP ägd av Winstar, är värd åt maskinen.

Debian vill tacka alla som har bidragit till själva systemet och nätkopplingen, och även utvecklarna som har lagt ner tid och möda på att testa och konfigurera systemet för Debians nätverk.