Debian GNU/Linux 2.2 päivitetty (r6)

3. huhtikuuta 2002

Kuudes versio Debian GNU/Linux 2.2:sta (koodinimeltään "potato") sisältää enimmäkseen tietoturvapäivityksiä sekä muutaman vakavien virheiden korjauksen. He, jotka päivittävät säännöllisesti järjestelmänsä security.debian.org:sta, eivät joudu päivittämään monia paketteja. Enimmät päivitykset security.debian.org:sta on sisällytetty tähän vaihejulkaisuun.

Päivitys tähän versioon verkon yli tehdään helpoiten ohjaamalla "apt"-pakettityökalu (katso sources.list(5):n manuaalisivu) yhteen Debianin monista FTP- tai HTTP-peilauksista. Täydellinen lista on saatavilla:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Tietoturvapäivitykset

Tämä julkaisu sisältää seuraavat tietoturvapäivitykset, joihin tietoturvaryhmä on julkaissut seuraavat alla luetellut tiedotteet.

Debianin tietoturvatiedotteen numero paketti/paketit
DSA 079 UUCP
DSA 088 fml
DSA 089 icecast-server
DSA 099 xchat
DSA 100 gzip
DSA 101 sudo
DSA 102 at
DSA 103 glibc
DSA 107 jgroff
DSA 108 wmtv
DSA 109 FAQ-O-Matic
DSA 111 UCD
DSA 112 hanterm
DSA 113 ncurses
DSA 114 GNU
DSA 115 PHP3,
DSA 116 CFS
DSA 117 CVS
DSA 120 mod_ssl,
DSA 121 xtell
DSA 123 listar
DSA 124 mtr
DSA 125 analog

Sekalaisia korjauksia

Tämä vaihejulkaisu lisää tärkeitä korjauksia seuraaviin paketteihin. Useimmat muutoksista eivät vaikuta järjestelmän tietoturvaan, mutta voivat vaikuttaa tiedon eheyteen.

dump Korjaus mahdolliseen tiedon turmeltumiseen
gcc Tärkeä korjaus ARM-arkkitehtuurille
man2html Estä virheelliset linkit
nfs Tue statd-takaisinkutstu myöhemmissä 2.2-ytimissä
samba Tärkeä korjaus Alpha-arkkitehtuurille
squid Korjaus mahdolliseen DoSiin

Poistetut paketit

everybuddy Liian vanha nykyisille protokollille
pine Tietoturvavaikutuksia, ihmisten pitäisi käyttää pine-trackeria Woodystä

Täydellinen lista kaikista hyväksytyistä ja hylätyistä paketeista perusteluineen:

https://people.debian.org/~joey/2.2r6/

URLit

Täydellinen lista tässä julkaisussa muuttuneista paketeista:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r6/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r6/non-US/ChangeLog

Tämänhetkinen vakaa jakelu:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Ehdotetut päivitykset vakaaseen julkaisuun:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Vakaan julkaisun tietoja (julkistusmuistio, virheluettelo, jne.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Tietoturvatiedotteet ja -tietoa:

http://security.debian.org/

Tietoja Debianista

Debian-projekti on organisaatio vapaiden ohjelmistojen kehittäjille, jotka vapaaehtoisesti käyttävät aikaansa ja ponnistelevat tuottaakseen täysin vapaat käyttöjärjestelmät Debian GNU/Linux ja Debian GNU/Hurd.

Yhteystiedot

Tarkempia tietoja löydät Debianin www-sivustolta osoitteesta https://www.debian.org/ tai lähettämällä sähköpostia (englanniksi) osoitteeseen <press@debian.org>.